Головний редактор:

Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Члени редакційної колегії:

Анісімова Ганна Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри екологічного права, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Балюк Галина Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри екологічного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Васюта С.І., доктор філософських наук, професор, професор Краківського педагогічного університету імені Комісії народної освіти, Краків, Польща

Гжегож Кравець, доктор, професор Педагогічного університету у Кракові, Краків, Польща

Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки та техніки України, академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Грицай Ірина Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, заступник голови, Дніпропетровська облдержадміністрація

Дідич Тарас Олегович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Захарченко Петро Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри історії та теорії права і держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кобецька Надія Романівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Коваленко Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного та земельного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, президент ГО «Міжнародна екологічна академія», професор кафедри теорії права і держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Краснова Марія Василівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри екологічного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Краснова Юлія Андріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кулинич Павло Федотович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії правових наук України

Кушнір Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права, проректор з адміністративно-господарської роботи, Запорізький національний університет

Наливайко Лариса Романівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Мироненко Ігор Віталійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Суєтнов Євгеній Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права, Національний університет «Одеська юридична академія»