Рецензування наукових статей здійснюється шляхом експертної оцінки відповідності встановленим вимогам, якості та оригінальності наданих рукописів. Забезпечення достовірності наведених у статті фактів і даних, обґрунтованості зроблених висновків, наданих рекомендацій, а також науково-практичного її рівня, окрім автора, здійснює також рецензент. Редакційною колегією журналу застосовуються подвійне «сліпе» (double-blind review) рецензування.

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензування та порядок проходження статей у науковому журналі «Екологічне право»

Метою рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється одним рецензентом (подвійне «сліпе» рецензування).

Наукова стаття рецензується за такими критеріями:

чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;

чи має зміст статті певну новизну;

чи відповідає стаття науковому рівню журналу;

чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;

у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до вимог.

Термін рецензування – протягом тижня з моменту одержання статті.

Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.